Ambicingoji Klaipėda – prasmingų jungčių miestas

2022-02-04 |

Klaipėdos Socialinių mokslų kolegijos (SMK) pastate įsikūrusiame LightHouse inovacijų parke įvyko labai svarbus renginys. Jis buvo skirtas miesto plėtros aptarimui, o jo metu – pristatyti miesto infrastruktūros projektai, kurie keis miesto veidą bei gyventojų kasdienybę. Šiame renginyje dalyvavo miesto lyderiai, politikai, verslininkai bei visuomenininkai.

Renginio metu pristatyti projektai bei vizijos, vyko diskusija

Renginio metu buvo vizualizuotas Klaipėdos miesto jungčių tinklas, o taip pat – aptarta, kokie bendruomenių bei verslo organizacijų inicijuoti projektai kuria ilgalaikę naudą, prasmę bei vertę šio miesto įvaizdžiui, istorinei atminčiai. Taip buvo prieita išvados, kad būtent holistinis požiūris turėtų tapti miesto jungčių įrankiu. Buvo pristatytas ir žmogaus tobulėjimo centro Holaxy projektas. Iškelta ir mintis apie tai, kad mokslo bei studijų institucija nebegali būti vien tik žinių bei išsilavinimo tiekėja – ji turi tapti erdve, kur žmogus augtų ir tobulėtų, rastų atsaką ne tik į profesinius, bet ir į gyvenimiškus klausimus. Būtent tokią idėją ir atspindi Holaxy projektas, bus siekiama kolektyvinės išminties kaupimo bei dalinimosi, o taip pat – sudaryti sąlygas prasmės paieškoms bei patyrimams, kurie leistų asmenybei visapusiškai augti. Renginio metu taip pat buvo pristatyta ir aptarta Mėmelio miesto architektūrinė vizija bei AB Klaipėdos energijos ir Klaipėdos pašto teritorijų pritaikymo kultūriniams miesto poreikiams galimybės. Vėliau vyko vertingų įžvalgų bei išvadų kupina diskusija Klaipėda – miestas kaip reiškinys.

Hibridiniu principu vykusio renginio techninė dalis patikėta kūrybos studijai ADLife

Ypač didžiuojamės, kad šis ypatingo, ne tik miestui, bet ir visai šaliai reikšmingo renginio, vykusio hibridinio principu (renginys vyko tiek gyvai, tiek online) techninė dalis buvo patikėta kūrybos studijai ADLife. Taigi, kūrybos studija ADLife parinko tinkamiausius sprendimus, kad visų pusių lūkesčiai bei poreikiai būtų išpildyti su kaupu: gyvai bei Zoom platformoje dalyvavę pranešėjai turėjo visas technines galimybes ypač kokybiškai išsakyti savo pranešimus, o stebėtojus pasiekė aukščiausios kokybės vaizdas bei garsas. Taip pat buvo sudarytos visos sąlygos kokybiškai pristatyti vizualizacijas bei surengti diskusiją. ADLife komanda labai džiaugiasi, kad galėjo tapti tokio visam miestui svarbaus renginio dalimi ir su nekantrumu laukia naujų įvykių.

© ADLife creative studio
2019 - 2024